Forum voor Anarchisme

Forum voor Anarchisme

English here

Welkom op de FvA website, deze site functioneert als een collectie van resources en links gerelateerd aan Anarchisme.

Ben je nieuw tot het Anarchisme en opzoek naar een korte introductie bekijk onze:
Anarchisme 101 | Een introductie.

Wat is FvA

FvA is een platform gewijd aan de voortplanting en verspreiding van sociale en anarchistische ideeën, nieuws, demonstraties, solidariteit en zelfbevrijdende materiaal.

Een platform om online tools en ruimte te bieden voor netwerken, communicatie en ontmoeting tussen organisaties, affiniteitsgroepen en individuen. Om de mogelijkheid te creëren voor een online gemeenschap, het delen van nieuws en informatie, het plannen van acties, en voor sociale verbinding met gelijkgestemden.

Wat we niet zijn

 • Een vervanging voor bestaande organisaties of platformen, het is niet de bedoeling dat FvA organisaties vervangt of in de weg zit, maar juist dat FvA gebruikt kan worden als een luidspreker voor deze organisaties en ze te ondersteunen.
 • Een ledenorganisatie.

Discord

Telegram

We hebben ondertussen een flink netwerk met groepen opgezet op Telegram (zie @fva_network voor overzicht). Wil je er bij? We vangen nieuwe users op in de LOBBY groep daar stellen we eerst wat vragen om de groepen veilig te houden als je door de vragen bent zullen we een uitnodiging sturen.

 • LOBBY
 • @fva_network | Overzicht van onze kanalen en groepen, zoals onze regio groepen of groepen per anarchistische stroming.

Nieuws feed kanalen

 • Algemeen kanaal | Ons algemeen kanaal voor lokaal nieuws, memes en alles met betrekking tot anarchisme in Nederland.
 • De Anarcho Krant kanaal telegram kanaal, zelfde als op het forum maar dan in telegram

FvA online:

 • Ons forum, een sociale plek gerund door en voor anarchisten. Voor het delen van nieuws, events, memes en meer.
 • De Anarcho Krant, dit is een kanaal op het forum gekoppeld aan Nederlandse anarchistische websites.
 • Instagram
 • Twitter

Voor contact of vragen mail naar mailto:fva@riseup.net of laat een bericht achter op het forum of in de telegram groep.

English


Welcome to the FvA website, this site functions as a collection of resources and links related to Anarchism.

What is FvA

FvA is a platform dedicated to the propagation and spreading of social and anarchist ideas, news, demonstrations, solidarity and self liberating materials.

A platform to provide online tools and space for networking, communication and meeting between organizations, affinity groups and individuals. To create the opportunity for an online community, sharing of news and information, planning of actions, and for social connection with like-minded people.

What we are not

 • A replacement for existing organizations or platforms, FvA is not intended to replace or get in the way of organizations, but rather to be used as a loudspeaker for these organizations and support them.
 • A member organization.

Discord

Telegram

We have set up quite a network of groups on Telegram (see @fva_network for overview). Want to join? We welcome new users in the LOBBY group where we first ask some questions to keep the groups safe. When you are through the questions we will send you an invitation.

 • LOBBY
 • @fva_network | Overview of our channels and groups, such as our regional groups or groups per anarchist movement. Channels:

Telegram Channels

Fva online

 • Our forum, a social place run by and for anarchists. For sharing news, events, memes and more.
 • The Anarcho Krant, this is a channel on the forum linked to Dutch anarchist websites (mostly news in Dutch).
 • Instagram
 • Twitter

For contact or questions email mailto:fva@riseup.net or leave a message on the forum or in the telegram group.