Forum voor Anarchisme

Marxisme & Autoritair socialisme

Marx ideeen hebben heel wat raakvlakken met anarchisme, zoals de zelforganisatie en collectief eigendom van de productiemiddelen door arbeiders, anti-kapitalisme etc. Maar het grote verschil zit hem grotendeels in de verwezenlijking van deze concepten. Kort gezegt is Marxisme voor al geinterpreteerd als een autoritaire stromming die socialisme willen verwezelijke van boven op in tegenstelling to anarchisme wat streeft naar socialisme van onderop. In dit dossier verzamelen we oude en nieuwe analyses en artikelen over Marxisme en autoritair communisme.

artikelen7