Forum voor Anarchisme

Directe Actie

Anarchisten praktiseren directe actie. De onlangs overleden anarchist David Graeber verwoordde directe actie als volgt: "Directe actie is uiteindelijk de uitdagende vastberadenheid om te handelen alsof men al vrij is".

De staatssamenleving is een samenleving waarin ieder van ons ontdaan is van zijn individuele en collectieve zeggenschap, waarin ons verteld wordt dat we problemen niet rechtstreeks kunnen oplossen. Wij dringen op het tegendeel aan. Wat overigens de reden is waarom zoveel van wat we doen als crimineel beschouwd wordt door de regering.

Directe actie kan een huurstaking zijn, een fabrieksovername, een voedseldistributieprogramma. Het kan conflictbemiddeling en de-escalatie zijn. Het kan het blokkeren van huisuitzettingen zijn met onze lichamen. Het kunnen buren zijn die zich organiseren om elkaars huizen te repareren. Het kan zijn dat we dingen afpakken van de rijken en verdelen onder de armen. Het kan het terugdrijven van de politie in de straten zijn. Het kan een de-arrestatie zijn bij een protest.

Niets getuigt meer van liefde dan een de-arrestatie.

Voorbeelden van de-arrestaties: