Forum voor Anarchisme

Menselijke natuur

Zijn anarchisten naïef over de menselijke natuur?

Het idee dat anarchisten naïef zijn over de aard van de mens is vreemd. Anarchisten denken dat mensen dieren zijn die in staat zijn tot (a) samenwerking, vriendelijkheid, liefde enz. en (b) onderdrukking, overheersing, uitbuiting enz. Het is door realisme over de menselijke natuur dat wij anarchisten zijn.

Als mensen de neiging hebben om goed of slecht te zijn, afhankelijk van hoe ze gevormd zijn of gevormd worden door sociale structuren, dan moeten we machtsverhoudingen ontmantelen die mensen de gelegenheid en de motivatie geven om anderen te onderdrukken, uit te buiten en aan hun wil te onderwerpen.

Anarchisten zijn zo realistisch dat we begrijpen dat de samenleving niet beter zal worden als we de slechte heersers vervangen door de goede heersers. Elke persoon die in die gezagspositie wordt geplaatst, zal erdoor worden gecorrumpeerd en dus moeten we het principe van het heerserschap zelf afschaffen.