Forum voor Anarchisme

Wederzijdse Hulp

Anarchisten beoefenen wederzijdse hulp. In tegenstelling tot top-down modellen zoals traditionele liefdadigheidsinstellingen, is wederzijdse hulp een proces waarbij we elkaar helpen, als vrije gelijken.

Toen de Spaanse anarchisten tijdens de revolutie begonnen met het collectiviseren van boerderijen, boden ze elke kleine boer de keuze: collectiviseren of niet. Velen kozen niet voor collectivisatie. Binnen een jaar keken de meeste van die boeren om zich heen en zagen de overvloed, en de schoonheid, van collectivisatie en veranderden van gedachten - uit vrije wil.

Anarchisten organiseren netwerken voor wederzijdse hulp, zodat we allemaal onszelf en elkaar kunnen voorzien in onze basisbehoeften. We bewijzen en hebben bewezen dat we de hulp van de staat niet nodig hebben, dat we geen bureaucratische hulp nodig hebben. Dat we voor onszelf en elkaar kunnen zorgen.